Машина за обложување на леплива лента со топла топење